logo

Projeler Ana Sayfa

Projenin Adı: Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Karaman’a Bilgilendirme Ofisine Sahip Uygulama Oteli Kazandırılması

Projenin Amaçları:

Genel Amaçlar: Her bölgenin kendi turistik değerini ön plana çıkarması, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmelerinin sağlanması ve yeni turizm faaliyetlerinin kazandırılması ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Proje ülkemizin uygulamaya çalıştığı bu yeni misyona katkı sağlama adına bölgesel tanıtım faaliyetleri aracılığıyla yerel bir destek sağlamayı ve uygulama oteli ile bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Özel Amaçlar: Karaman, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından göz dolduran illerden bir tanesidir. Ancak bu zenginliklerin hedef kitlelerce bilinirliği yeterli düzeyde değildir. Ayrıca kalifiye işgücü eksikliği ve tanıtım yetersizliği gibi nedenlerden ötürü çevre illerin turizm potansiyellerinden yararlanamamaktadır. Proje ile üniversitemizde; içerisinde bilgilendirme ofisi de bulunan, 30 yatak kapasiteli ve son teknoloji sistemlerle donatılmış bir uygulama oteli dizayn edilecektir. Bu çabalar sonrasında vasıflı işgücü eksikliğini ortadan kaldırarak hizmet kalitesinin arttırılması ve turizm mekanlarının bilinirliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Bu Web Sitesi T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının "Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" çerçevesinde desteklediği "Karaman'a Bilgilendirme Ofisine Sahip Uygulama Oteli Kazandırılması"  projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçeril ile ilgili tek sorumluluk Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne aittir  ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.